Handel zbożami paszowymi, konsumpcyjnymi, rzepakiem, materiałami paszowymi i środkami żywienia zwierząt.
AGRO-PARTNER Dariusz Mikołajczyk to firma zajmująca się handlem zbożami konsumpcyjnymi, rzepakiem, materiałami paszowymi i środkami żywienia zwierząt. Swoją działalność prowadzi zarówno na rynku...
Kukurydza - ponad 25% asortymentu w obrocie towarowym firmy.
Kukurydza stanowi ponad 25% asortymentu w obrocie towarowym firmy. Od 2012 roku AGRO-PARTNER Dariusz Mikołajczyk rozpoczął skup kukurydzy mokrej co znacząco przyczyniło się do zwiększenia...
Magazynowanie towaru.
Magazynowanie towaru odbywa się przy udziale firm zewnętrznych. Korzystając z wieloletniego doświadczenia swoich Partnerów w zakresie składowania, magazynowania i konserwacji zbóż w magazynach...
Żywienie zwierząt, doradztwo w zakresie doboru surowców, dostawy pod wskazane miejsce.
Żywienie zwierząt, doradztwo w zakresie doboru surowców oraz możliwość ich dostawy pod wskazane miejsce to na dziś nie problem dla firmy AGRO-PARTNER Dariusz Mikołajczyk. Prócz podstawowych...
AGRO-PARTNER Dariusz Mikołajczyk jako dostawca biomasy agro dla energetyki zawodowej.
Od 2008 roku firma AGRO-PARTNER Dariusz Mikołajczyk działa również na krajowym rynku dostawców biomasy agro dla energetyki zawodowej. Doświadczenie w rynku paszowym, umiejętność zagospodarowania...
Podpisanie umowy o dofinansowanie z PARP - Działanie 8.2
W dniu 28 listopada podpisaliśmy umowę o dofinansowanie z WARP w ramach działania 8.2: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu...